Medverkande

Medverkande i kronologisk ordning

Tom Shulevitz – Programansvarig i Judiska Församlingen i Göteborg

Jonathan Nadler & Co – orkester

Peter Borenstein – rabbin och adjungerad professor i neurologi

Daniel Jonas – synagogsguide m m

Thomas Fürth – släktforskare m m

 

Jaqueline Nowicka – arkitekt, konstnär

Staffan Böös – jiddischlärare, översättare

 

Karin Brygger – litteraturvetare, frilans kulturskribent, poet

Beila Engelhardt Titelman – litteraturvetare, forskare vid Åbo Akademi, författare

Ingemar Carlhed – skådespelare vid Stadteatern

 

Marcus Benjamin Henrikson –  guide, silversmed

Tore Sunesson – Ledare för kören Saltstänk

 

 

 

 

Annonser