Medverkande

Medverkande i kronologisk ordning

Allan Stutzinsky – ordförande i Judiska Församlingen i Göteborg

Tom Shulevitz – Programansvarig i Judiska Församlingen i Göteborg

Josef Zammel & Co – orkester

Gunilla Hallset – antikvarie på Nääs Slott

Peter Borenstein – rabbin och adjungerad professor i neurologi

Daniel Jonas – synagogsguide m m

Vered Makhlouft – bildlärare, konstnär och guide

Susanne Fleischer – släktforskare, bibliotekarie Stadsbiblioteket

Michael Kaplan – köpman

Fredrik Andersson – släktforskare m m

Laila Takolander – verksamhetschef Judiska Församlingen i Göteborg

Ingemar Söhrman – professor i romanska språk, särskilt spanska

Marie Hjalmarsson Engelke – Sophie Elkan Sällskapet

Ilya Meyer – översättare, skribent, författare

Jaqueline Nowicka – arkitekt, konstnär

Staffan Böös – jiddischlärare, översättare

Ida Gillner – sopransaxofonist, kompositör

Louise Vase – sångerska, pianist, kompositör

Karin Brygger – litteraturvetare, frilans kulturskribent, poet

Michael Ben-Menachem – författare, föredragshållare, konstnär, psykolog

Maria Vajta Klamer – författare, översättare

Ingemar Carlhed – skådespelare vid Stadteatern

Kyrie Oda – dansös

Love Hellgren – dansör

Marcus Benjamin Henrikson –  guide, silversmed

 

 

 

 

Annonser