Program

Program Judiska Kulturveckan 26 – 31 maj 2019 

Söndag 26 maj               

Musikcafé i Estniska Huset – Öppet 15:00 – 19:00
Adress: Dr Allards gata 2

15.00 vi öppnar dörrarna, fika

15.30 – 16.30 – Föredrag om Växter i Torah – Helen Sandvall

16.30 – 17.00 – Musik, fika

17.00 – 18.00 – Högläsning av Ingemar Carlehed ur Oscar Levertins Roccoco noveller

18.00 – 19.00 – Fika

Utställning

 

Tisdag 28 maj

Gamla judiska begravningsplatsen – klockan 14.00
Adress: Friggagatan 24

14.00 – Föredrag om och guidning på gamla judiska begravningsplatsen –

Benjamin Henriksson, Tomas Bremell

Föranmälan obligatorisk – e-post anmalan@judiskaforsamlingen.se

Guldhedens bibliotek – öppnar klockan 17.30

18.00 – 19.00 – Föredrag om det Judiska Göteborg – Kerstin Parker

Utställning

 

Onsdag 29 maj

Stadsvandring utgår från Stadsmuseet – klockan 14.00
Adress: Norra Hamngatan 12

14.00 – Det Judiska Göteborg – Tom Shulevitz

Föranmälan obligatorisk – e-post anmalan@judiskaforsamlingen.se 

 

Fredag 31 maj

Gamla judiska begravningsplatsen – klockan 14.00
Adress: Friggagatan 24

14.00 – Föredrag om och guidning på gamla judiska begravningsplatsen –

Benjamin Henriksson, Tomas Bremell

Föranmälan obligatorisk – e-post anmalan@judiskaforsamlingen.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonser